тях недохранване Пропускане хранене, консумация алкохол..